wtorek, 24 marca 2015

LUZ – World Airports CodesPropagandowo z powodu także korzeni … dla mniej oświeconych – LUZ – w World Airports Codes oznaczenie Portu Lotniczego Lublin , Cool – bynajmniej nie kojarzyć z uczelnią w Lublinie lub chłodem ,  moje okienko na świat.
luz
1. «miejsce przestronne»
2. pot. «czas wolny w ciągu jakichś zajęć»
3pot. «swoboda, brak ograniczeń w jakimś działaniu lub zachowaniu; też: naturalność zachowania»
4. «odstęp między częściami jakiegoś mechanizmu, umożliwiający ich poruszanie się względem siebie»
5. «odcinek lub kąt, o jaki może poruszyć się jedna część jakiegoś mechanizmu, nie powodując ruchu innej jego części»
6. pot.; zob. bieg jałowy.